Fintech софтуер

Ние разработваме и автоматизираме персонализирани софтуерни решения за корпоративни fintech клиенти. Нашите услуги включват изграждането на back-end системи за търговия и реконсилация, управление на Вашето портфолио и инструменти за банкиране.

Предимства

По-голяма сигурност

Ние предпочитаме нативните приложения поради тяхната надеждност и сигурност. Тези приложения използват основните езици за всяка операционна система, което гарантира по-надеждна защита срещу пробиви в сигурността.

Fintech приложения

Ние предлагаме пълната гама от приложения, от основни функции като управление на сметки, парични преводи и създаване на график на плащанията до функции с по-голяма степен на сложност като безкартово теглене, чат на живо, KYC интеграция и биометрична автентикация.

Администриране на фондове

Софтуерът за администриране на фондове е от ключово значение за емитентите на пасивни фондове в контекста на мандата на техните фондове. Ние разработваме персонализирани решения, които гарантират, че емитентите могат да администрират надеждно своите фондове и да продължат да бъдат в нормативно съответствие.

Винаги навреме, винаги в рамките на бюджета

Ние залагаме ясни очаквания за всеки проект още от първоначалната ни оферта, за да гарантираме успешни резултати без неприятни изненади. Всеки проект се структурира така, че да бъде завършен навреме и в рамките на заложения бюджет.

Отлична поддръжка

Клиентите на LabForty получават безпрецедентно ниво на поддръжка и обслужване. Вашите екипи ще могат винаги да разчитат на нас да разрешим своевременно всеки проблем, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Експертни съвети

Поверете своя проект в ръцете на нашите експерти, които ще поемат всеки етап от неговата разработка. Нашият екип прилага индивидуален подход към всяка отделна стъпка от процеса, от първоначалното събиране на информация за проекта, до поддръжката след неговото стартиране.

Финансово софтуерно инженерство

Ние разбираме от Fintech. Открийте сами разликата, която LabForty може да направи, и вижте как нашите цялостни решения за разработка на финансов софтуер и нашата експертиза могат да работят във Ваша полза!

Администриране на фондове

Администрирането на фондове е основен компонент за мандата на пасивни борсово търгувани фондове (ETF), тракери и ливъридж фондове, чиито дейности са обект на мониторинг от финансовите власти и участниците на пазара. Ние предлагаме прецизни, персонализирани софтуерни решения, които помагат за администрирането на фондове, ребалансиране в края и в рамките на деня, проследяване на фондове и отчетност.

Автоматизирана търговия с активи

Решенията на LabForty позволяват автоматизирана търговия с активи, които гарантират, че Вашите ETF, тракери или ливъридж фондове са винаги в съответствие.

Процент на ребалансиране на портфолиото

Нашият персонализиран софтуер прави администрирането на фондове, ребалансирането в края и в рамките на дена и проследяването и отчитането фондовете лесно и сигурно.

Правила за излагане на риск и управление на риска

Редовното обновяване е изключително важно, за да поддържате сигурността и скоростта на своя софтуер. Нашите договори за поддръжка и обслужване ще гарантират сигурността и актуалността на Вашия проект.

Мобилни приложения
за Fintech

LabForty преобразява финансовия сектор с помощта на технологиите. Нашите приложения преодоляват всички бариери и всяка несигурност за по-добро финансово здраве. Ние правим възможно нашите клиенти да вземат по-добри инвестиционни решения и да се наслаждават на един по-сигурен и финансово независим живот. С LabForty ограниченото работно време, забавянията в преводите и картовите плащания остават в миналото!