iOS и Android приложения

Нашите услуги за цялостна разработка включват концепция, технологично консултиране, разработка и контрол на качеството. Ние свързваме приложения и услуги, които да функционират като една система.

Предимства

Нашият опит в интеграцията на корпоративни решения с различна сложност, мащаб и технологии, ни позволява да предлагаме услуги за цялостно интегриране на всякакви персонализирани приложения. Нашият екип непрекъснато търси по-добри начини като използва технологични решяния, за да предостави добавена стойност клиенти си.

Възползвайте се от нашите дълбоки познания за индустрията и технологична експертиза, които ще ви помогнат да насърчите решенията на клиентите и да увеличите приходите си. Услугите ни обхващат целия процес на проектиране и внедряване, включително необходимите интеграции и анализи.

Висока
сигурност

Приложения използват програмни езици създадени конкретно за платформата, което осигурява висока сигурност и производителност.

Интеграция на
мобилен хардуер

Мобилните приложения използват в пълна степен хардуерните компоненти на устройството като GPS, микрофон, камера и възможностти на операционна система. Друго предимство са push известията.

Висока
производителност

Мобилните приложения имат висока производителност, надеждност, сигурност и голяма оперативна ефективност. Тъй като те са програмирани с помощта на програмни езици създадени за конкретната платформа.

Ние правим иновациите достъпни.

Възползвайте се от нашите дълбоки познания за индустрията и технологична експертиза, които ще ви помогнат да насърчите решенията на клиентите и да увеличите приходите си.